Center Guide

Please call us for more information.

【TOKYO】

SHOTO KIDS WORLD

03-5452-3640

〒150-0042

37-10, Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo Mani Bldg Shibuya 2F

HIROO KIDS WORLD

03-3448-9081

〒106-0047

5-10-24, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo No. 2 Sano Bldg 2F

SHIROKANE KIDS WORLD

03-3444-6600

〒108-0072

3-17-17 Times Court Shirokane,Shirokane、Minato-ku,Tokyo

KIDS WORLD KAKINOKIZAKA

03-5729-0766

〒152-0023

1-4-3, Yakumo, Meguro-ku, Tokyo Komahara Bldg 2F

HONANCHO KIDS WORLD

03-5377-7787

〒168-0062

2-20-5, Honan, Suginami-ku, Tokyo Suzuriki 2nd Bldg 2F

【KANAGAWA・GUNMA】

AOBADAI KIDS WORLD

045-982-0200

〒227-0062

2-3-1, Aobadai, Aoba-ku, Yokohama-city, Kanagawa Belllight Aobadai 2F

【OSAKA】

KIDS WORLD RYOKUCHIKOEN

06-6868-5005

〒561-0872

2-4-1, Terauchi, Toyonaka-city, Osaka Ryokuchi-Koen 2F

KIDS WORLD SENRICHUO

06-6835-8787

〒560-0085

2-24-50-2,Kamishinden,Toyonaka-city,Osaka,Kamishinden Medical Bridge 2F